JOURNAL PAPERS

Thomsen, Jens-Peter, Mads Meier Jæger, Katrine Syppli Kohl, Sofie Henze-Pedersen, Kirstine Karmsteen & Rasmus Henriksen Klokker (2024). Family learning environments in Scandinavia: dimensions, types and socioeconomic profiles. British Journal of Sociology of Education. First published March 5, 2024.  Open access.

Thomsen, Jens-Peter & Stefan Andrade (2023). Uddannelse og ulighed i Danmark 1991-2020. Samfundsøkonomen, 2: 54-63. Open accessProgramfil.

Thomsen, Jens-Peter (2023). Social class and approaches to shaping educational expectations. British Journal of Sociology. First published February 2, 2023. Open access. 

Thomsen, Jens-Peter (2022). Social ulighed i adgangen til danske universitetsuddannelser. Samfundsøkonomen, 3: 54-60. Open access. 

Andrade, Stefan B. & Jens-Peter Thomsen (2021). Yes, Denmark is a more educationally mobile society than the United States: Rejoinder to Kristian Karlson. Sociological Science, 8: 359-370. Open access. Replication files. 

Thomsen, Jens-Peter (2021). The social class gap in bachelor’s and master’s completion: university dropout in times of educational expansion. Higher Education. May 2021. Journal link. Open access.

Thomsen Jens-Peter (2021). Moving to opportunity: Student trajectories in the post-Bologna university system in Denmark. European Educational Research Journal. September 2021. Journal link. Open access.

Andrade, Stefan B. & Thomsen, Jens-Peter (2019). Educational assortative mating – a micro-educational approach. British Journal of Sociology, 70(4), 1245-1275. Journal link. Open access.

Andrade, Stefan B. & Thomsen, Jens-Peter (2018). Intergenerational mobility in Denmark and the United States. Sociological Science, 5(5): 93-113. Open access.

Thomsen, Jens-Peter (2018). Test-based admission to selective universities: A lever for first-generation students or a safety net for the professional classes? Sociology, 52(2): 333-350. Journal link. Open access.

Andrade, Stefan B. & Thomsen, Jens-Peter (2017). Micro-educational reproduction. Social Forces, 96(2): 717-750. Journal link. Open access.

Munk, Martin D. & Thomsen, Jens-Peter (2017). Horizontal stratification in access to Danish university programmes. Acta Sociologica, 61(1): 50-78. Journal link.

Thomsen, Jens-Peter, Hedman, Juha, Helland, Håvard, Bertilsson, Emil & Dalberg, Tobias (2017). Higher education participation in the Nordic countries 1985-2010 – A comparative perspective. European Sociological Review, 33(1): 98-111. Journal link.

Thomsen, Jens-Peter (2015). Maintaining inequality effectively? – Access to higher education programmes in a universalist welfare state in periods of educational expansion 1984-2010. European Sociological Review, 31(6): 683-696. Journal link.

Thomsen, Jens Peter, Munk, Martin D., Hansen, Gry I., & Eiberg-Madsen, Misja (2013). The educational strategies of Danish university students from professional and working-class backgrounds. Comparative Education Review, 57(3): 457-81. Journal link.  

Thomsen, Jens Peter, Dencker, Siri, & Pedersen, Thomas M. (2013). Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne sammenlignet med de øvrige videregående uddannelser? [Who studies at university colleges and universities? A 30-year perspective]. Dansk Sociologi [Journal of Danish Sociology], 24(3): 13-35. 

Thomsen, Jens Peter (2012). Exploring the heterogeneity of class in higher education. Social and cultural differentiation in Danish university programmes. British Journal of Sociology of Education, 33(4): 565-85. Journal link.

Thomsen, Jens Peter (2011). Køn og klasse i undervisningsrummet på danske universitetsuddannelser [Gender and social class in higher education class rooms]. Dansk Pædagogisk Tidsskrift [Journal of Danish Pedagogy], 2: 55-64.

Thomsen, Jens Peter (2010). Klasse og kultur på danske universitetsuddannelser [Class and culture in Danish university programs]. Dansk Sociologi [Journal of Danish Sociology], 21(1): 53-73

Thomsen, Jens Peter (2007). Senmodernitetens universitetsstuderende? [Students of late modernity?] Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift [Journal of Danish University Pedagogics], 2(4): 4-11.

Andres, L., Adamuti-Trache, M., Yoon, E., Pidgeon, M., & Thomsen, J. P. (2007). Educational expectations, parental social class, gender, and postsecondary attainment: A 10-year perspective. Youth & Society, 39(2): 135-63. Journal link.

REPORTS AND MONOGRAPHS

 • Thomsen, J-P. (2022). Uddannelsesforventninger blandt danske unge: En repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af elever i 9. klasse. [A survey of young people’s educational expectations]. VIVE – The Danish Center for Social Science Research.
 • Thomsen, J-P., Bom, L. H., Birkedal Poulsen, J., & Middelboe, C. (2020). Danske forældres uddannelsesforventninger. [The educational expectations of Danish parents]. VIVE – The Danish Center for Social Science Research.
 • Thomsen, J-P., Kohl, K. S., Henze-Pedersen, S., Karmsteen, K., Jæger, M. M., & Hansen, J. L. (2019). Læringsmiljøer i danske familier. [Family learning environments]. VIVE – The Danish Center for Social Science Research.
 • Thomsen, J-P., & Bom, L. H. (2019). Danske unges uddannelsesforventninger: Med særligt fokus på unge fra kortuddannede hjem. [Young people’s educational eexpectations]. VIVE – The Danish Center for Social Science Research.
 • Thomsen, Jens-Peter (ed.). 2016. Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet. Årgang 95 – Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. [Danish Youth – 18 years and entering adult life. 6th report from the longitudinal study of children born 1995]. SFI – The Danish National Centre for Social Research. Copenhagen: SFI: 278 pages.
 • Thomsen, J. P., Moldenhawer, B., & Kallehave, T. (2010). Ethnic Differences in Education in Denmark: Survey Report Denmark. Edumigrom. EU’s 7th framework programme. 79 pages.
 • Thomsen, J. P. (2008). Social differentiering og kulturel praksis på danske universitetsuddannelser [Social differentiation and cultural practice in Danish university programs]. PhD-thesis. Roskilde: Roskilde University. 294 pages.

BOOK CHAPTERS

 •  Thomsen, J. P. (2022). Uddannelse [Education]. In: A. Jørgensen, B. Greve & J. E. Larsen (Eds.). Det Danske Samfund, 2. udgave [The Danish Society – A Reader, 2nd edition]. Copenhagen: Hans Reitzel Press.
 • Reimer, David & Thomsen, Jens-Peter (2019): Tertiary education and universities – Stratification and differentiation in higher education and fields of study. In: R. Becker (Ed.). Research Handbook on Sociology of Education, Edward Elgar Publishing. 
 • Thomsen, J.-P. (2019) Uddannelsessociologi [Sociology of Education]. In: Anders Blok & Carsten Bagge Laustsen (eds.). Sociologiens problemer – en grundbog [Sociology textbook]. Copenhagen: Hans Reitzels forlag.
 • Thomsen, J. P. (2014). Uddannelse [Education]. In: A. Jørgensen, B. Greve & J. E. Larsen (Eds.). Det Danske Samfund [The Danish Society – A Reader]. Copenhagen: Hans Reitzel Press: 311-39.
 • Gitz-Johansen, T. & Thomsen, J. P. (2014). Diversitet i klasserummet [Diversity in the class room]. In: H. Dorf & J. Rasmussen (Eds.). Pædagogisk Sociologi [Pedagogical Sociology]. Copenhagen: Hans Reitzel Press: 221-42.
 • Thomsen, J.-P.,J. De Montgomery, & S. Østergaard. (2016). Unges uddannelsesmønstre [Young people’s educational patterns]. In: J.-P. Thomsen (ed.). Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet. Årgang 95 – Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. [Young people in Denmark]. SFI – The Danish National Centre for Social Research. Copenhagen: SFI: 145-165.
 • Østergaard, S.V., -P. Thomsen, & C.J.D. Montgomery. (2016). Unge på kanten af uddannelsessystemet [Young people not in education or training]. In: J.-P. Thomsen (ed.). Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet. Årgang 95 – Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. [Young people in Denmark]. SFI – The Danish National Centre for Social Research. Copenhagen: SFI: 165-185.
2.004 Views